Culligan Nordic Group

Culligan Nordic Group jobber hele tiden med å forbedre våre produkter, prosedyrer og rutiner for å sikre etisk handel og et miljøvennlig tankesett.

Culligan 8

Vår virksomhetspolicy

Culligan Nordic Group er dedikert til å være en pålitelig og serviceorientert leverandør, som sikrer effektiv planlegging og utmerket kommunikasjon med våre kunder. Vi er tilpasningsdyktige og forplikter oss til punktlige leveranser og service. Som en del av Culligan-konsernet, legger vi stor vekt på å drive vår virksomhet på en miljøvennlig og etisk måte.

Våre vannmaskiner produseres i våre egne fabrikker, hvor vi prioriterer helse, miljø og sikkerhet (HMS) samt rettferdige lønninger for alle ansatte. I tillegg er alle våre kaffemaskiner og andre vannmaskiner fremstilt i Europa under forhold som opprettholder høye HMS-standarder, miljøhensyn og rettferdighet i lønnssetting.

Våre produkter er 100% gjenvinnbare og fri for kjemikalier som kan være skadelige for både forbrukere og miljøet. Våre produkter er dessuten klassifisert i energiklasse A+ eller bedre, noe som understreker vårt engasjement for bærekraft.

Vi forplikter oss til kontinuerlig forbedring av vår virksomhet gjennom følgende tiltak:

 1. Forståelse og tilfredsstillelse av behov: Vi vil aktivt søke å forstå og møte de nåværende og fremtidige behovene til våre kunder, markedet og omgivelsene, samt oppfylle kravene og forventningene fra myndigheter og eiere.
 2. Forbedring av prosesser: Vi vil kontinuerlig oppdatere og forbedre våre prosesser og metoder ved hjelp av avanserte teknologiske verktøy, og arbeide for å utvikle en kultur for forbedring i hele organisasjonen.
 3. Medarbeiderengasjement: Vi vil engasjere våre medarbeidere for å styrke samhørigheten, engasjementet og eierskapet til arbeidsprosesser og arbeidsmiljø.
 4. Bærekraftig transport: Vi vil løpende vurdere og implementere bærekraftige transportløsninger, som bruk av elbiler, for våre varer og tjenester.
 5. Reduksjon av klimaavtrykk: Vi er dedikerte til å redusere vårt klimafotavtrykk gjennom målrettet arbeid med fokus på viktige miljøaspekter, inkludert CO2-utslipp.
 6. Gjenbruk og resirkulering: Vi har et målrettet fokus på å gjenbruke og resirkulere maskiner, produkter og emballasje.
 7. Svanemerket kaffetjeneste: Vi tilbyr en Svanemerket kaffetjeneste som stiller strenge krav til sertifisering av forbruksvarer, både fra et økologisk og sosialt perspektiv, og sikrer at våre kjøretøy, service, maskiner og rutiner er effektive og oppfyller spesifikke krav.
 8. Oppfølging av miljøkrav: Vi vil til enhver tid etterleve miljøkrav fastsatt i gjeldende lover og forskrifter, samt andre krav fra interessenter som vi har forpliktet oss til.

Dette tilnærmingen sikrer at vår drift ikke bare er effektiv, men også ansvarlig og bærekraftig, til det beste for våre kunder og samfunnet.

Retningslinjer, sertifiseringer og akkrediteringer

Vi er stolte av å ha følgende retningslinjer, sertifiseringer, akkrediteringer og medlemskap som gjør at vi skiller oss ut

Vår virksomhetspolicy er retningslinjer som styrer vår virksomhets handlinger og prosedyrer.   Culligan Nordic - operational policy (norsk) Culligan Nordic - operational policy (english)

Dette dokumentet gjenspeiler bedriftens samfunnsansvar for etisk og bærekraftig forretningspraksis for den nordiske virksomheten til culligan. Arbeidet er en integrert del av vårt felles nordiske styringssystem, som er sertifisert mot iso 9001 og iso 14001 og styrer også vårt arbeid med miljøarbeid.   Culligan Nordic CSR policy (norsk) Culligan Nordic CSR policy (english)

Ved å etablere en avfallshåndteringspolitikk hos Culligan Nordic Group, arbeider vi for å redusere mengden avfall, redusere mengden av skadelige stoffer i materialer og produkter, redusere de negative effektene på menneskers helse og miljøet som forårsakes av avfall. Og fremme en praktisk anvendelse av avfallshierarkiet og utnytte ressursene i avfallet, også kjent som sirkulær økonomi.   Culligan Nordic - waste management policy (english)

Denne Leverandørkodeksen oppsummerer Culligan Groups forventninger til sine leverandører og reflekterer Culligan Groups syn. Selv om lokale skikker og lover varierer fra land til land, er betydningen av menneskerettigheter en global og universell konstant, og denne Leverandørkodeksen er ment å reflektere den viktigheten. Culligan Group forventer at hver leverandør følger kravene: Overholde alle gjeldende lover, regler og forskrifter, inkludert men ikke begrenset til de som gjelder for produksjon, ansatte og miljøet. I tillegg krever Culligan at leverandørene forstår og overholder denne Leverandørkodeksen og utfører alle nødvendige tiltak for å handle i overensstemmelse med dens bestemmelser.   Culligan Nordic - Supplier Code Of Conduct (english)

Et ISO 9001-sertifikat viser at vårt kvalitetsstyringssystem er sertifisert etter standarden for god kvalitetsstyring og er funnet å være i tråd med den. Sertifiseringen utføres av en uavhengig tredjepart, og dette viser våre kunder at de kan stole på at vi har innført nødvendige interne rutiner for å kunne møte våre forpliktelser.   Se vårt sertifikat.

ISO 14001 viser beste praksis for proaktiv styring av virksomhetens innvirkning på ytre miljø. Fordi sertifiseringen er utført av en uavhengig tredjepart, vet kundene at de kan stole på at du aktivt reduserer bedriftens, produktenes og tjenestenes miljøbelastninger til et minimum.   Se vårt sertifikat.

Svanemerket er det offisielle miljømerket i Norden, og ble opprettet av myndighetene for å gi forbrukerne troverdig miljøinformasjon. Merket reduserer miljøbelastningen fra produksjon og forbruk ved å vurdere hele livssyklusen til et produkt, og sette krav til alle viktige miljøproblemer som oppstår underveis. Svanemerket gjør det enkelt å velge det mest miljøvennlige produktet eller tjenesten og står for redusert klimabelastning, bærekraftig ressursbruk og et giftfritt samfunn.  

Kvalifisert til Factlines’ nye verifiseringsmerke for åpenhetsloven. Det er en bekreftelse på at vi som virksomhet respekterer menneskerettigheter og jobber for å skape gode arbeidsforhold for oss selv, og for vår leverandørkjede.   Vårt arbeid med åpenhetsloven * Redegjørelse for aktsomhetsvurderinger 2023 * Åpenhetsloven 2024 - Norsk * Åpenhetsloven 2024 - Engelsk

Den internasjonale HACCP-sertifiseringen er en unik anerkjennelse som bekrefter Waterlogics forpliktelse til å sikre den høyeste hygiene og sikkerhet, og beviser at våre løsninger kan utgjøre en genuin forskjell. HACCP-systemet er et internasjonalt anerkjent system for fareanalyse og risikovurdering innenfor næringsmiddelindustrien, særlig med hensyn til forurensning av mikroorganismer, fremmedstoffer og fremmedlegemer.

Vi oppfyller standard BS 6920. Alle komponentene i hvert produkt må oppfylle disse standardene for å bli anerkjent i samsvar. Standarden bestemmer hvor godt egnet ikke-metalliske materialer og produkter som er relatert til folks vannforbruk, sett i sammenheng med effekten de har på vannkvaliteten. Alle komponentene i hvert produkt må oppfylle disse standardene for å bli anerkjent i samsvar.

Våre vanndispensere er sertifisert som helt frie for bisfenol A (BPA), et kjemikalie som ofte brukes i plastprodukter, og som har blitt knyttet til helseproblemer. Tester utførte av det internasjonalt anerkjente SGS Laboratories i Shanghai har bekreftet at det ikke finnes bisfenol i plastdelene brukt i våre vanndispensere.

Våre vanndispensere oppfyller de strengeste sikkerhets- og miljøstandardene i Nord-Amerika og Europa: ETL sertifisert: Nord-Amerikansk samsvarssertifikat for fasiliteter. For mer informasjon, gå til: http://www.intertek-etlsemko.com CE sertifisert: Europeisk merke som er en produsents erklæring om at produktet er i samsvar med EUs direktiver om helse, miljø og sikkerhet.

Vi er medlem av Grønt Punkt. Alle virksomheter som produserer eller importerer varer med mer enn 1.000 kilo emballasje i året, må være medlem av et godkjent returselskap. Som medlem hos Grønt Punkt Norge tar vi ansvar for alle emballasjematerialer på et sted.   Se vårt medlemsbevis.

Vi er medlem av returordningen Elretur. Dette sørger for gjenvinning og miljøriktig håndtering av elektrisk og elektronisk avfall. I tillegg påser vi at gjenvinningsprosessen også tas hensyn til ved design og produksjon av sine produkter.

Den internasjonale foreningen for rørleggerarbeid og mekaniske tjenestemenn har beskyttet publikums helse og sikkerhet i nittitre år ved å samarbeide med myndigheter og industri for å implementere omfattende rørlegger- og mekaniske systemer over hele verden. Se alltid etter IAPMO R&T Platinum merket. Det er din garanti for at vanndispenseren er sikker i bruk og gir de ytelsene den lover. For mer informasjon: www.iapmo.org

Avfallshåndtering og avfallsminimering

Vi er medlem av returordningene Elretur og Grønt Punkt og vi leverer varer og service med el-varebil så langt mulig.

Flaskene som benyttes til våre kildevannskjølere går i et pantesystem som sikrer at de blir gjenbrukt så mange ganger som mulig. Alle våre avdelingskontorer benytter seg av kildesortering og defekte kjølere returneres til spesialavfallsstasjon i en fast avtale.

 • Alle våre vannmaskiner og kaffemaskiner er 100% resirkulerbare
 • All vår emballasje blir resirkulert
 • Alle våre filter er nedbrytbare
 • Vi ivaretar vårt produsentansvar for retur av emballasje til Elretur.

Etisk handel

Vi setter krav til leverandørkjeden, og vi setter krav til egen virksomhet:

 • Vi skal kontinuerlig arbeide med å forbedre egen policy og praksis som kan bidra til at leverandørene etterfølger våre retningslinjer for etisk handel.
 • Selskapet, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.
 • Våre leverandører og vi skal unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.

Retningslinjene for etisk handel omfatter også miljøet

 • Vi skal gjennomføre tiltak for å redusere negative effekter på helse og miljø i hele verdikjeden gjennom å minimalisere utslipp, fremme effektiv og bærekraftig ressursbruk, inkludert energi og vann, og å minimalisere drivhusgassutslipp i produksjon og transport. Lokalmiljøet på produksjonsstedet skal ikke bli drevet rovdrift på eller skadet av forurensning.
 • Nasjonal og internasjonal miljølovgivning og -reguleringer skal overholdes og relevante utslippstillatelser skal innhentes.

Energi

Våre produkter har blitt prøvd, testet, godkjent, merket, forseglet og sertifisert av verdens mest ledende kontrollorganer.

 • Alle våre maskiner er lavenergi.
 • De fleste av våre maskiner har standby modus som sikrer minimalt med strømforbruk når maskinen ikke er i bruk.
 • Alle våre maskiner sikrer kaldt vann fra første kopp, dette hindrer at man lar vannet renne og sparer naturressursene.
 • Vi benytter oss av bare påfyllbare Co2 beholdere, og ikke engangsbeholdere.

Vann er vår verden

Alt vi gjør handler om bedre vann. Les mer om vår historie, våre forpliktelser og våre globale merkevarer.

Vår påvirkning

Alt vi gjør skal være med å bidra til en bedre, mer bærekraftig jordklode. Det er en forpliktelse vi tar svært alvorlig.

 

Våre merkevarer

Våre over 35 ulike brands er globalt anerkjente og høyt ansett i bransjen, med god grunn.

 

For alle, overalt:
Hjemme, på kontoret eller på farten.

Produkter levert globalt til over 6 millioner hjem

Produkter levert globalt til over 2,5 millioner kontorer

Mer enn 900 lokasjoner globalt

Mer enn 85 års erfaring