CULLIGAN NORDIC GROUP –
BRUKSBETINGELSER

Dette nettstedet drives av Culligan Nordic Group, en gruppe virksomheter registrert i de fire landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Org.nr. Norge 984522738, Org.nr. Sverige 556581-5023, Cvr Danmark 32271529, Org.nr. Finland 984522738, samlet kalt “Operatøren”.

Lisens og personopplysninger

 • Operatøren gir deg en ikke-eksklusiv lisens til å bruke dette nettstedet basert på følgende bruksbetingelser.
 • Operatøren kan når som helst og uten forhåndsvarsel trekke tilbake lisensen.
 • Med “personopplysninger” menes opplysninger som ditt navnet, postadresse, e-postadresse, ISP, telefonnummer og andre personlige opplysninger som oppgis av deg eller samlet inn om deg i henhold til gjeldende lokal lovgivning. Dersom du gir oss personopplysninger kan vi benytte disse til å besvare dine forespørsler, tilpasse brukeropplevelsen hos oss, kontakte deg via e-post, sende deg e-post med informasjon om nye produkter, tjenester eller tilbud. Ved å gi opplysninger til Operatøren gjennom dette nettstedet, samtykker du i vår lagring og bruk av opplysningene som beskrevet i disse bruksbetingelsene, i personvernerklæringen samt i vår policy for bruk av cookies.

Materiale på nettstedet

 • Dette nettstedet inneholder materiale som er Operatørens eiendom. Dette materialet inkluderer, men er ikke begrenset til, designet, utformingen, utseende, grafiske elementer samt materiale som befinner seg i dokumentbiblioteket (“ Culligan Material”). Materialet er beskyttet av immateriell eiendomsrett inkludert, men ikke begrenset til, rettigheter i forbindelse med copyright og varemerke (“IPR”).
 • Du kan se, bruke, laste ned og lagre materialet på dette nettstedet kun til personlig bruk eller til bruk i forskning. Kommersielt bruk er ikke tillatt med mindre det foreligger en uttrykkelig tillatelse til dette fra Operatøren. I forbindelse med dette nettstedet, kreves det uttrykkelig tillatelse og lisens for å kunne bruke dokumentbiblioteket som inneholder spesifikt Culligan-materiale (“lisensen”). Videreformidling, viderepublisering eller andre metoder for å gjøre materialet på dette nettstedet tilgjengelig for tredjepart er forbudt. Under lisensen kreves det at brukeren godkjenner og samtykker i at alle IPR som angår Culligan-materialet, inkludert alle merke- og domenenavn, varemerker, logoer og design (“Culligan-IP”) er og skal fortsette å være operatørens eller medlemmer av Culligan Group sin eiendom. Lisensen vil være en ikke-eksklusiv lisens for brukeren til å benytte navnet “Culligan” og Culligan-IP og -brannmur utelukkende i forbindelse med dennes markedsføring og salg av produkter som autorisert distributør for Culligan og i og på markedsførings-, reklame- og tilbudsmateriell som brukeren benytter utelukkende i forbindelse med dette og forutsatt at slikt materiell er forhåndsgodkjent av Operatøren. Under lisensen samtykker brukeren i å ikke gjøre, ta del i, eller gi tillatelse til aktiviteter eller handlinger eller å overse ting hvor “Culligan”-navnet eller IPR- eller brannmur-navnet eller materiale på dette nettstedet eller i dokumentbiblioteket eller særegenheten eller rykte eller det gode navnet i denne sammenhengen kan bli skadelidende eller svertet på noe vis.
 • Uautorisert bruk av dette nettstedet kan gi grunnlag for erstatningskrav for skade og/eller kan være en kriminell handling.
 • Operatøren forbeholder seg retten til å endre disse bruksbetingelsene som styrer bruken av dette nettstedet. Det er ditt eget ansvar å regelmessig lese gjennom disse bruksbetingelsene. Ved å fortsette å bruke dette nettstedet samtykker du automatisk til alle slike bruksbetingelser.

Nøyaktigheten i informasjonen

 • Informasjonen på dette nettstedet er gitt i god tro og er utelukkende ment som generell informasjon og for generell interesse.
 • Selv om Operatøren bestreber seg på å holde informasjonen oppdatert og korrekt, er de ikke ansvarlige for noen unøyaktigheter og står ikke inne for og gir ikke noen garanti for nøyaktigheten, påliteligheten eller egnetheten, og dersom du støtter deg til eller baserer deg på slik informasjon gjør det helt og holdent på egen risiko.
 • Informasjonen på dette nettstedet bør ikke anses som absolutt fakta og utgjør ikke noen form for rådgivning eller anbefaling.
 • Ved å benytte dette nettstedet bekrefter du at du ikke baserer deg på slik informasjon.
 • Ethvert mellomværende mellom deg og tredjepart som er navngitt eller referert til på dette nettstedet, skjer helt og holdent på din egen risiko og ditt eget ansvar.

Linking

 • Dette nettstedet inneholder linker til andre nettsteder. Operatøren påtar seg intet ansvar eller forpliktelser for innholdet på andre nettsteder som ikke er underlagt streng kontroll av Operatøren eller andre medlemmer av Culligan Group. Ingen link er ment å gi, eller skal oppfattes som å gi Operatørens anerkjennelse av slikt nettsted.
 • Du kan ikke opprette link til dette nettstedet fra annet nettsted eller dokument uten skriftlig godkjennelse fra Operatøren.

Forpliktelse

 • Operatøren garanterer ikke at bruken av dette nettstedet vil være kompatibelt med all maskinvare eller programvare som benyttes av besøkende på nettstedet.
 • Selv om det alltid er en viss risiko forbundet med å gi fra seg personopplysninger, og ingen systemer er fullstendig sikre, bestreber Operatøren seg på å ta rimelige forholdsregler som står i forhold til opplysningene og hindrer og minimaliserer slik risiko i forbindelse med din bruk av dette nettstedet.
 • Ikke under noen omstendigheter vil Operatøren stå til ansvar for noen form for tap eller skade inkludert, uten begrensninger, indirekte eller etterfølgende tap eller skade som skriver seg fra tap av opplysninger eller inntjening som skriver seg fra eller er i forbindelse med bruk av dette nettstedet.

Hele avtalen

Disse bruksbetingelsene (inkludert personvernerklæringen og vår policy om bruk av cookies) omfatter alle betingelsene som du og Operatøren samtykker i i forbindelse med bruken av dette nettstedet med mindre annet er avtalt skriftlig med deg.

Gjeldende rett og aksept av disse bruksbetingelsene og vilkårene

 • Dette nettstedet kontrolleres og drives av Operatøren fra sine kontorer i Norden. Utarbeidelsen, eksistensen, oppbyggingen, ytelsen, gyldigheten skal i alle aspekter i disse betingelsene (som beskrevet i punkt 7 i disse bruksbetingelsene), eller enhver form for tvist i forbindelse med materialet som befinner seg på dette nettstedet styres av engelske lover. Norske, svenske, danske eller finske domstoler skal ha eksklusiv domsmyndighet til å løse konflikter som kan oppstå som følge av eller i forbindelse med disse bruksbetingelsene og/eller i forbindelse med dette nettstedet.
 • Ved å benytte dette nettstedet samtykker du automatisk i disse bruksbetingelsene.