Personvernerklæring/Privacy Policy

Culligan Nordic Group (“vi”, “oss” eller “vår”) er å regne som en gruppe virksomheter registrert i de fire landene Norge, Sverige, Danmark og Finland. Org.nr. Norge 984522738, Org.nr. Sverige 556581-5023, Cvr Danmark 32271529, Org.nr. Finland 984522738.

Vi respekterer ditt personvern og er forpliktet til å beskytte dine personopplysninger. Denne personvernerklæringen (“Policy”) vil informere deg om hvordan vi håndterer dine personopplysninger når du besøker nettsiden vår i Norge, Sverige, Danmark eller Finland, på https://www.culligan.no, https://www.culligan.se, https://www.culligan.dk eller https://www.culligan.fi og/eller kjøper våre produkter eller tjenester.

Denne Policyen har som mål å gi deg informasjon om hvordan vi samler inn og behandler dine personopplysninger gjennom din bruk av nettsiden vår, inkludert eventuelle personopplysninger du kan gi oss gjennom nettsiden når du registrerer en konto eller kjøper et produkt.

Nettsiden vår er ikke ment for barn, og vi samler ikke bevisst inn data relatert til barn.

Det er viktig at du leser denne Policyen sammen med eventuelle andre personvernerklæringer eller merknader om rettferdig behandling vi kan gi deg ved spesifikke anledninger når vi samler inn eller behandler personopplysninger om deg, slik at du er fullt klar over hvordan og hvorfor vi bruker dine data.

Endringer og oppdateringer av denne Policyen kan gjøres fra tid til annen. Eventuelle revisjoner vil bli publisert på denne siden, slik at du alltid er klar over hvilken informasjon vi samler inn og hvordan vi bruker den informasjonen. Vennligst gjennomgå denne siden jevnlig slik at du er oppmerksom på eventuelle endringer.

VIKTIG INFORMASJON OG HVEM VI ER

I henhold til databeskyttelsesloven er Culligan Nordic Group respektive lands selskap den behandlingsansvarlige og ansvarlig for nettsiden.

Vi har en personvernansvarlig som er ansvarlig for å følge opp spørsmål knyttet til denne Policyen. Hvis du har spørsmål om denne Policyen, inkludert eventuelle forespørsler om å utøve dine juridiske rettigheter, vennligst kontakt personvernansvarlig ved å bruke kontaktinformasjonen nedenfor:

Fullt navn på juridiske enheter:

Waterlogic Norge AS

984522738,

Waterlogic Sverige AB

556581-5023,

Culligan Danmark ApS

32271529

Waterlogic Finland Oy

984522738.

Tittel på datasikkerhetsmanager: Marketing Manager Nordic

E-postadresse: [email protected]

ENDRINGER I DINE OPPLYSNINGER

Det er viktig at de personopplysningene vi har om deg er nøyaktige og oppdaterte. Vennligst hold oss informert dersom dine personopplysninger (f.eks. navn eller adresse) endres i løpet av ditt forhold til oss, slik at vi kan oppdatere våre registre.

DATAENE VI SAMLER OM DEG OG HVORDAN VI SAMLER DEM INN

“Personopplysninger” betyr all informasjon om enkeltpersoner som kan identifisere vedkommende. Det inkluderer ikke data der identiteten er fjernet (anonyme data).

Informasjon du gir

Vi vil samle inn personopplysninger knyttet til deg som du oppgir når du: fyller ut et kontaktskjema på nettsiden vår; abonnerer på noen av våre tjenester; registrerer deg for en gratis prøveperiode; logger inn på vår portal og/eller noen av våre apper; svarer på en undersøkelse; forespør nedlasting av veiledere eller andre ressurser på nettsiden vår; engasjerer deg med oss via våre sosiale mediekanaler; og/eller samtykker i å motta markedsføringskommunikasjon fra oss.

Denne informasjonen inkluderer personopplysninger som fullt navn, e-postadresse, telefonnummer, stilling, avdeling, preferanser og vår kommunikasjon med deg.

Vi kan også samle inn informasjon om organisasjonen din, som firmanavn, årlige inntekter og bransjen du opererer innenfor, samt fakturerings- og betalingsopplysninger, finansielle transaksjonsopplysninger, kreditinformasjon og historikk.

Informasjon vi samler om deg

For hver gang du besøker nettsiden vår, kan vi automatisk samle inn følgende informasjon:

teknisk informasjon, inkludert Internett-protokoll (IP)-adresse brukt for å koble datamaskinen din til Internett, påloggingsinformasjon, nettlesertype og versjon, tidssoneinnstilling, nettlesertillegg og versjoner, operativsystem og plattform; og informasjon om besøket ditt, inkludert fullstendige Uniform Resource Locators (URL)-klikkstrømmer til, gjennom og fra nettsiden vår (inkludert dato og tidspunkt), produkter du har sett på eller søkt etter, responstider for sider, nedlastingsfeil, lengden av besøk på bestemte sider, sideinteraksjonsinformasjon (som rulling, klikk og musebevegelser) og metoder brukt for å navigere bort fra siden og eventuelle telefonnumre brukt for å ringe vår kundeservicenummer. Spesielle kategorier av personopplysninger

Vi samler ikke inn spesielle kategorier av personopplysninger om deg.

Hvis vi ikke kan samle inn nødvendige personopplysninger fra deg

Hvis vi trenger å samle inn personopplysninger i henhold til loven eller i henhold til vilkårene i en kontrakt vi har med deg, og du ikke gir disse opplysningene når du blir bedt om det, kan vi kanskje ikke oppfylle kontrakten vi har eller forsøker å inngå med deg (for eksempel for å levere varer eller tjenester til deg). I slike tilfeller kan vi bli nødt til å kansellere en vare eller tjeneste du har bestilt fra oss, men vi vil varsle deg om dette hvis det er tilfelle.

HVORDAN VI BRUKER DINE PERSONOPPLYSNINGER

Vi vil kun bruke dine personopplysninger når loven tillater det, og for de formålene som er angitt i denne policyen. Disse er:

Når du gir ditt samtykke Når det er nødvendig for utførelsen av en avtale vi har inngått eller skal inngå med deg Når det er nødvendig for å oppfylle en rettslig eller regulatorisk forpliktelse For våre legitime interesser eller for legitime interesser til en tredjepart, forutsatt at dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke overstyrer disse interessene.

Vi kan bruke dine personopplysninger i forbindelse med levering og administrasjon av tjenestene du har bedt om og/eller for å svare på dine henvendelser. Hvis du ikke gir oss visse opplysninger, kan vi være ute av stand til å behandle din bestilling.

Vi kan også bruke dine personopplysninger for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, behandle klager og håndheve våre vilkår og betingelser.

Vi kan bruke dine personopplysninger for våre legitime forretningsinteresser, som inkluderer sikkerhetstiltak, forbedringer av vår nettside, forbedringer av våre løsninger og tjenester, og for generelle markedsføringsformål. Vi vil imidlertid ikke gjøre dette hvis våre interesser veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter.

Formål for bruk av dine personopplysninger

Vi har beskrevet nedenfor hvordan vi planlegger å bruke dine personopplysninger:

å registrere deg som ny kunde; å behandle og levere din bestilling, inkludert administrering av betalinger, gebyrer og utgifter, og inndrivelse av eventuelle utestående beløp til oss; å administrere vårt forhold til deg, noe som inkluderer å varsle deg om endringer i våre vilkår eller personvernregler, be deg om å skrive en anmeldelse eller ta en undersøkelse; å sende deg nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om nye produkter eller tjenester, eller anbefale andre varer eller tjenester som kan være av interesse for deg, informere deg om spesialtilbud og invitere deg til våre arrangementer, bare hvis du har gitt oss ditt samtykke til å motta slike kommunikasjoner. For mer informasjon om hvordan vi kan markedsføre til deg, se avsnittet i denne policyen som heter “Markedsføringskommunikasjon”; å administrere og beskytte vår virksomhet og vår nettside (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og lagring av data); å levere relevant nettsideinnhold og annonser til deg, og måle eller forstå effektiviteten av slik annonsering; å bruke dataanalyse for å forbedre og utvikle vår nettside, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelasjoner og opplevelser.

Endring av formål

Vi vil kun bruke dine personopplysninger når loven tillater det, og for de formålene som er angitt i denne policyen. Disse er:

Når du gir ditt samtykke Når det er nødvendig for utførelsen av en avtale vi har inngått eller skal inngå med deg Når det er nødvendig for å oppfylle en rettslig eller regulatorisk forpliktelse For våre legitime interesser eller for legitime interesser til en tredjepart, forutsatt at dine interesser, grunnleggende rettigheter og friheter ikke overstyrer disse interessene.

Vi kan bruke dine personopplysninger i forbindelse med levering og administrasjon av tjenestene du har bedt om og/eller for å svare på dine henvendelser. Hvis du ikke gir oss visse opplysninger, kan vi være ute av stand til å behandle din bestilling.

Vi kan også bruke dine personopplysninger for å oppfylle våre juridiske forpliktelser, behandle klager og håndheve våre vilkår og betingelser.

Vi kan bruke dine personopplysninger for våre legitime forretningsinteresser, som inkluderer sikkerhetstiltak, forbedringer av vår nettside, forbedringer av våre løsninger og tjenester, og for generelle markedsføringsformål. Vi vil imidlertid ikke gjøre dette hvis våre interesser veier tyngre enn dine interesser, rettigheter og friheter.

Formål for bruk av dine personopplysninger

Vi har beskrevet nedenfor hvordan vi planlegger å bruke dine personopplysninger:

å registrere deg som ny kunde; å behandle og levere din bestilling, inkludert administrering av betalinger, gebyrer og utgifter, og inndrivelse av eventuelle utestående beløp til oss; å administrere vårt forhold til deg, noe som inkluderer å varsle deg om endringer i våre vilkår eller personvernregler, be deg om å skrive en anmeldelse eller ta en undersøkelse; å sende deg nyhetsbrev for å holde deg oppdatert om nye produkter eller tjenester, eller anbefale andre varer eller tjenester som kan være av interesse for deg, informere deg om spesialtilbud og invitere deg til våre arrangementer, bare hvis du har gitt oss ditt samtykke til å motta slike kommunikasjoner. For mer informasjon om hvordan vi kan markedsføre til deg, se avsnittet i denne policyen som heter “Markedsføringskommunikasjon”; å administrere og beskytte vår virksomhet og vår nettside (inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, systemvedlikehold, støtte, rapportering og lagring av data); å levere relevant nettsideinnhold og annonser til deg, og måle eller forstå effektiviteten av slik annonsering; å bruke dataanalyse for å forbedre og utvikle vår nettside, produkter/tjenester, markedsføring, kunderelasjoner og opplevelser.

Endring av formål

Vi vil kun bruke dine personopplysninger til de formålene vi samlet dem inn for, med mindre vi rimeligvis anser at vi trenger å bruke dem til et annet formål som er kompatibelt med det opprinnelige formålet. Hvis du ønsker en forklaring på hvordan behandlingen for det nye formålet er kompatibel med det opprinnelige formålet, vennligst kontakt vår personvernansvarlige ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt ovenfor.

Hvis vi trenger å bruke dine personopplysninger til et urelatert formål, vil vi gi deg beskjed og forklare den rettslige grunnlaget som tillater oss å gjøre det.

Vennligst merk at vi kan behandle dine personopplysninger uten din kunnskap eller samtykke, i samsvar med de ovennevnte reglene, der dette er pålagt eller tillatt i henhold til loven.

DATAOPPBEVARING – HVOR LENGE OG HVOR? Vi vil bare beholde dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppfylle formålene med innsamlingen, inkludert for å tilfredsstille eventuelle juridiske, regnskapsmessige eller rapporteringsmessige krav. Hvis behandlingen er basert på ditt samtykke, vil vi kun behandle dine personopplysninger til du trekker tilbake ditt samtykke.

For å fastsette riktig oppbevaringsperiode for personopplysninger, vurderer vi mengden, arten og sensitiviteten til personopplysningene, den potensielle risikoen for skade ved uautorisert bruk eller avsløring av personopplysningene, formålene med behandlingen av personopplysningene og om vi kan oppnå disse formålene på andre måter, samt gjeldende juridiske krav.

Vi vil ta alle rimelige tiltak for å sikre at dine personopplysninger behandles på en sikker måte i samsvar med denne policyen.

UTLEVERING AV DINE PERSONOPPLYSNINGER Vi vil ikke selge dine personopplysninger, og vi gir generelt ikke dine personopplysninger til tredjeparter, men det finnes noen unntak. Vi kan dele dine personopplysninger på følgende måter (etter behov):

for å levere de tjenestene du har bedt om, noe som kan innebære at vi deler dine personopplysninger med våre autoriserte partnere/underleverandører med en faktisk eller potensiell selger eller kjøper av vår virksomhet og/eller noen eiendeler. Informasjon om våre kunder og brukere vil være en av de overførte eiendelene; med våre gruppens selskaper, som betyr våre datterselskaper og morselskaper, samt datterselskaper eller morselskaper av samme; for å oppfylle eventuelle juridiske forpliktelser eller som ellers tillatt etter loven; for inkassoprosesser; for sikkerhetsformål eller for å beskytte våre rettigheter eller tredjeparters rettigheter; i forbindelse med rettslige krav eller forsvar eller for å håndheve våre vilkår og betingelser; og for forebygging eller avdekking av lovbrudd og/eller pågripelse eller rettsforfølgelse av lovbrytere, kan vi dele alle personopplysninger vi samler inn med politiet, andre offentlige eller private sektorer, statlige eller representantorganer i samsvar med relevant lovgivning. Dette inkluderer offentlige myndigheter, forsikringsselskaper, finansselskaper og/eller andre byråer. Det kan være situasjoner der vi er pålagt å overføre dine personopplysninger utenfor Norden. Vi vil bare overføre dine personopplysninger utenfor Norden dersom vi har satt på plass egnede sikkerhetstiltak.

MARKEDSFØRINGSKOMMUNIKASJON

Du vil motta markedsføringskommunikasjon fra oss hvis du har bedt om informasjon fra oss, kjøpt varer eller tjenester fra oss, eller registrert deg for en kampanje. Vi vil ikke sende markedsføringskommunikasjon til deg hvis du har valgt å ikke motta dette.

Vi vil innhente ditt uttrykkelige samtykke før vi deler dine personopplysninger med selskaper utenfor vår gruppe av selskaper til markedsføringsformål.

Du kan be oss om å slutte å sende deg markedsføringsmeldinger når som helst ved å følge avmeldingslenkene i enhver markedsføringsmelding du mottar.

DATABESKYTTELSE

Vi har implementert passende sikkerhetstiltak for å hindre at dine personopplysninger går tapt, brukes eller får uautorisert tilgang, endres eller avsløres på utilsiktet vis. Videre begrenser vi tilgangen til dine personopplysninger til de ansatte, agenter, entreprenører og andre tredjeparter som har behov for å kjenne til og få tilgang til dataene. De vil kun behandle dine personopplysninger etter våre instruksjoner, og de er underlagt taushetsplikt. Vi har etablert prosedyrer for å håndtere mistanke om brudd på personopplysninger, og vi vil varsle deg og eventuelle relevante tilsynsmyndigheter om et brudd dersom vi er rettslig forpliktet til å gjøre det.

DINE JURIDISKE RETTIGHETER

I henhold til personvernlovgivningen har du følgende rettigheter med hensyn til dine personopplysninger:

å be om informasjon om de personopplysningene vi har om deg og kildene til den informasjonen. Du kan be om en kopi av alle personopplysninger vi har om deg. Denne tjenesten er vanligvis gratis, men vi har rett til å kreve et “rimelig gebyr” under visse omstendigheter; å be om retting av eventuelle unøyaktigheter i forhold til de personopplysningene vi har; i visse tilfeller, å be om sletting av dine personopplysninger; å be om begrensning av behandlingen av dine personopplysninger; å protestere mot behandling av dine personopplysninger; i visse tilfeller, å be om at dine personopplysninger overføres til deg eller en ny leverandør dersom dataene behandles automatisk; og å trekke tilbake samtykke til behandlingen av dine personopplysninger. Dette vil ikke påvirke behandlingen som allerede er utført med ditt samtykke.

Hvis du ønsker å utøve noen av de ovennevnte rettighetene, vennligst kontakt vår personvernansvarlige ved å bruke kontaktinformasjonen som er oppgitt i denne policyen.

Du har også rett til å klage til tilsynsmyndigheten. I Storbritannia er dette Information Commissioner’s Office (ICO). Vi vil imidlertid sette pris på muligheten til å håndtere dine bekymringer før du tar kontakt med ICO, så vennligst ta kontakt med oss først.

LENKER

Nettstedet vårt kan inneholde lenker til tredjeparts nettsteder, tillegg og applikasjoner. Ved å klikke på disse lenkene eller aktivere disse tilkoblingene kan tredjeparter samle inn eller dele data om deg. Vi har ikke kontroll over disse tredjepartsnettstedene og er ikke ansvarlige for deres personvernuttalelser. Når du forlater nettstedet vårt, oppfordrer vi deg til å lese personvernvarslingen til hvert nettsted du besøker.

INFORMASJONSKAPSLER

Nettstedet vårt bruker informasjonskapsler (cookies) for å skille deg fra andre brukere. Dette hjelper oss med å gi deg en god opplevelse når du surfer på nettstedet vårt. Vennligst se vår informasjonskapselpolicy for mer informasjon om informasjonskapslene vi bruker og formålene vi bruker dem til.

KONTAKT

Spørsmål, kommentarer og henvendelser angående denne policyen er velkomne og bør sendes per e-post til personvernansvarlig på e-postadressen som er oppgitt ovenfor.

Sist endret i november 2023.