VÅR PÅVIRKNING

En positiv innflytelse over hele verden

Fra små mikroskopiske organismer til store byer, er vann en nødvendighet. I dag står verden overfor en ny rekke utfordringer, fra klimaendringer til krav om større sosial rettferdighet, som bare kan løses med en felles global innsats.

Hos Culligan har vi forpliktet oss til å bygge en bedre, mer bærekraftig verden ved å forbedre både vår sosiale og miljømessige påvirkning.

Planet Earth and a glass as foreground

Hand picking up bottle from Sea

Vi tar tak i dagens problemer

Bærekraft er vår prioritet

Bærekraft er en utfordring på mange nivåer, og å bygge en mer bærekraftig verden krever at vi alle gjør det vi kan.

Hos Culligan tror vi at renere, sunnere vann kan bidra til å forbedre livene til mennesker over hele verden og er en viktig driver for å løse noen av de største utfordringene frem i tid.

Målet vårt er å gjøre alt vi kan på de områdene der vi er best rustet til å virkelig få til endring. Vi har derfor utviklet et sett med forpliktelser som er i tråd med FNs bærekrafts mål og støtter vårt arbeid i å bidra til en bedre verden.

LES VÅR ESG-RAPPORT (PDF) →

Forurensing

1 million engangsplastflasker forbrukes hvert minutt over hele verden.

Helse
Vannforurensing skaper store folkehelseproblemer
Globalt
2,2 milliarder mennesker mangler trygt drikkevann
Klima
Globale klimagassutslipp anslås å øke temperaturen med 3ºC innen 2100.

Vår tilnærming til bærekraft

Se fremgangen vår hittil og trinnene vi tar for å få enda større innvirkning


Våre forpliktelser

Fra produktutvikling til service og vedlikehold, vi er forpliktet til å gjøre en positiv påvirkning til det bedre for både mennesker og jordkloden.

Hvorfor vi verdsetter mangfold, rettferdighet og inkludering

Å lede med autentisitet

Det å bidra til en bedre og mer bærekraftig verden, betyr mer enn å innføre miljøtiltak. Vi setter også søkelys på sosiale forskjeller ved å oppfordre til mangfold, rettferdighet og inkludering.

Som en global organisasjon med ansatte fra en rekke nasjonaliteter og bakgrunner, streber vi etter å skape en kultur som oppmuntrer hver enkelt til å bringe sine unike erfaringer og perspektiver til arbeidet sitt.

Vi tror at det å bygge en arbeidsstyrke med ulik kulturbakgrunn, rase, etnisitet, alder, kjønn, seksuell legning, kjønnsidentitet eller uttrykk og fysiske evner er mer enn riktig, det er grunnleggende for vår suksess.

People tallking

Read more on Culligan